Twoja opinia ma znaczenie!

  • Jakie produkty chciałbyś kupować poprzez Kupuj Inaczej?

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY KUPUJEMY INACZEJ ORAZ PROFILU KUPUJ INACZEJ

Poniższe informacje zostały przygotowane dla użytkowników Facebooka, a przede wszystkim fanów i członków projektu Kupuj Inaczej. Celem poniższego wpisu jest przekazanie informacji na temat gromadzenia danych osobowych, ich przetwarzania oraz prawach użytkowników.

I. Administrator

1.      Administratorem Twoich danych jest Teamex Europe Sp. z o.o  

2.      W dalszej części Polityki prywatności piszemy Administrator.

3.      Możesz skontaktować się z nami skontaktować:

a.      listownie: na adres siedziby Teamex Europe Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 132 ,87-100 Toruń 

b.      e-mailem na adres: kontakt@kupujinaczej.pl

c.       telefonicznie pod numerem 889 823 451

II. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Dla ułatwienia dalszej lektury, poniżej znajdziesz kilka definicji skrótów użytych w poniższym dokumencie.

1.      „FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

2.      „Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,

3.      „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

4.      „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

5. Użytkownik 

6. Administrator 

III. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas jako Administratora zgodnie z RODO. Jednak oprócz nas, Administratorem Twoich danych jest Facebook Ireland Ltd, z którym zawarłeś umowę, tworząc konto na portalu. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

2.  Stosujemy wszelkie środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Twoich danych w ramach naszego profilu FB i GRUPY zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

IV.  Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Twoje dane osobowe przetwarzane są, ponieważ:

a.  masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. możesz dokonywać ich sprostowania,

c.  możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d.  masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.   Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w kontekście przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami poprzez profil FB oraz mail kontakt@kupujinaczej.pl

3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

V.  Prawo sprzeciwu

1.   Po podaniu nam Twoich danych osobowych możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów-taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.   Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami na kontakt@kupujinaczej.pl

VI. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

VII.  Anonimowość

Facebook nie daje możliwości korzystania z profilu FB w sposób anonimowy.

VIII.  Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

·      udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,

·      prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

·     udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

·     informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,

·     statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w żaden sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Twojej strony dobrowolne.

• treść Twoich komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który zawarłeś w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

a.      potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń

b.      obserwowania przez Ciebie Fanpage.

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.