Twoja opinia ma znaczenie!

 • Jakie produkty chciałbyś kupować poprzez Kupuj Inaczej?

REGULAMIN PROMOCJI

„Rabaty za opinie”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie nagrodzenia konsumentów strony Kupuj Inaczej za dzielenie się opinią , zwanej dalej „Promocją”, jest Kupuj Inaczej, będący projektem – TEAMEX EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 132, pod numerem KRS 0000366352, NIP 952 209 77 76, REGON 14260093.
 2. Celem Promocji jest zachęcenie konsumentów do dzielenia się opiniami na temat znanych im produktów dostępnych na stronie lub kupionych za pośrednictwem Kupuj Inaczej.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 października 2021 roku do odwołania. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRADZANIE

 1. Podczas całego okresu trwania Promocji organizator przyznaje każdorazowo kupony o wartości 3 zł, za umieszczoną i zaakceptowaną przez Administratora strony opinię o produkcie zgodną z §3 p. 3
 2. Wiadomość z kuponem rabatowym zostanie wysłana na wskazany adres mailowy po akceptacji opinii przez Administratora strony Kupuj Inaczej
 3. Kupony określone są poprzez indywidualny kod, który można wykorzystać tylko podczas zakupów na stronie Kupuj Inaczej.
 4. Jednorazowo podczas zakupów można wykorzystać jedynie jeden kupon.
 5. Kuponów nie można zamieniać. Każdy kupon jest ograniczony czasowo.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Kupuj Inaczej posiadających aktywne KONTO KLIENTA.
  2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych takich jak: imię i adres e-mail jest dobrowolne.
  3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania kuponu rabatowego konsument powinien:

a. Wypełnić formularz > Napisz opinię< znajdujący się w dolnej części strony produktu.

b. Napisać opinie, której treść będzie zgodna z normami społecznymi i prawnymi tj:

b1. nie naruszająca przepisów prawa, w tym prawa podmiotów trzecich – w szczególności mających charakter zniesławiający, naruszający dobra osobiste lub stanowiący czyn nieuczciwej konkurencji.

b2. nie zawierająca treści wulgarnych i mowy nienawiści.

c. przesłać opinię do weryfikacji poprzez formularz.

4.W przypadku nie zastosowania się do §3 p. 3. Administrator ma możliwość nieudostępnienia opinii konsumenta

5.W przypadku niezgodności opinii z warunkami §3, Administrator ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o modyfikacje opinii

6.Jeśli opinia zostanie odrzucona przez Administratora z powodów niezgodności z §3, kupon nie zostanie wygenerowany.

7.Zebrane kupony znajdują się w panelu klienta >Moje KUPONY< Wzięcie udziału w akcji Promocja jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie wygenerowanych wiadomość e-mail wraz z kodem.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji konsumenci powinni zgłaszać pod adresem kontakt@kupujinaczej.pl
 2. Wiadomość powinna zawierać imię, adres elektroniczny do korespondencji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie będą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.